Aktuality

Obecný Úrad Branovo v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás srdečne pozýva na súťaž vo varení gulášu
10.06.2017 (sobota) od 15:00 hod. v parku pri obecnom úrade
Dňa 18. mája 2017 o 19.00 hod sa uskutoční koncert „Z klenotnice jubilanta“ pri príležitosti deväťdesiatín Ondreja Dema.

Obsah titulnej stránky zatiaľ nebol vytvorený.