Zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Iveta Mokrášová

 

Profesia:súkromná podnikateľka

 

tel.: 0907 787 919

 

Ing. Juraj Mellen

 

Profesia: súkromný podnikateľ

 

tel.:0908 739 881    

 

 

 

Andrea Harmadyová

 

Profesia: supervízorka hlavnej pošty

 

tel.:0908 352 475

 

Miloš Gašparík

 

 

Profesia: obchodný zástupca

 

tel.:0904 214 497

 

 

 

Michal Fülöp

 

Profesia: mechanik       

                                

tel.: 0907 561 108