Obecný úrad ďakuje

2015

Urbanoví

Ing. Stanislav Becík, PhD.

2016

2. Branovský ples

Štefan Boldižár

MDD

Roman Miškovič

Iveta Mokrášová

Ing. Stanislav Becík, PhD.