Hlavný kontrolór

 

Ing.Silvia Abrahámová

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2016