Zmluvy, objednávky, faktúry

Kategória Číslo Dátum zverejnenia Názov Poznámka
faktúra 201662437 22.12.2016 ESET
faktúra FV1600749 21.12.2016 ARC
faktúra 700160361 20.12.2016 Arriva
faktúra 1041603185 16.12.2016 Brantner
faktúra 1041603184 16.12.2016 Brantner
faktúra 20160037035 15.12.2016 Energie2
faktúra 20160037033 15.12.2016 Energie2
faktúra 20160037034 15.12.2016 Energie2
faktúra 20160037036 15.12.2016 Energie2
faktúra 85/2016 12.12.2016 PaMservis
faktúra 21708684 08.12.2016 Nomiland
faktúra 2791157136 07.12.2016 Slovak Telekom
faktúra 8791237263 07.12.2016 Slovak Telekom
faktúra 8670083649 07.12.2016 ZVAK
faktúra 8670083650 07.12.2016 ZVAK
faktúra 34053241 05.12.2016 Poradca
faktúra 99756822 05.12.2016 Poradca
faktúra 2016103 05.12.2016 Kontrova
faktúra 111611653 05.12.2016 Berendsen
faktúra 2016001875 05.12.2016 Keo
faktúra 312384838 05.12.2016 Konfernet
faktúra 7313562118 05.12.2016 SPP
faktúra 52/2016 30.11.2016 KCentrum
faktúra 700160332 28.11.2016 Arriva
faktúra 1600787 25.11.2016 Gubo
faktúra 601280004 23.11.2016 Slovenská pošta
faktúra 2016330 22.11.2016 Viatell
faktúra 1600737 18.11.2016 Gubo
faktúra 2160033803 16.11.2016 Energie2
faktúra 2160033802 16.11.2016 Energie2
faktúra 2160033800 16.11.2016 Energie2
faktúra 2160033801 16.11.2016 Energie2
faktúra 01319/2016 14.11.2016 Olymp
faktúra 1041602877 10.11.2016 Brantner
faktúra 1041602876 10.11.2016 Brantner
faktúra 8670074169 09.11.2016 ZVAK
faktúra 8670074170 09.11.2016 ZVAK
faktúra 7790301579 08.11.2016 Slovak Telekom
faktúra 3790223754 08.11.2016 Slovak Telekom
faktúra 160100056 04.11.2016 Grandiflora
faktúra 312380479 03.11.2016 Konfernet
faktúra 2016094 03.11.2016 Kontrova
faktúra 7323481239 03.11.2016 SPP
faktúra 111610413 02.11.2016 Berendsen
faktúra 16021 31.10.2016 Šinská
faktúra VF16056 27.10.2016 Broskovics
faktúra 2016285 27.10.2016 Viatell
faktúra FA1070/2016 19.10.2016 Limestone
faktúra FA1137/2016 19.10.2016 Limestone
faktúra 2016422 19.10.2016 Limestone
faktúra 700160297 19.10.2016 Arriva
faktúra 1041602610 14.10.2016 Brantner
faktúra 20160029833 13.10.2016 Energie2
faktúra 20160030025 13.10.2016 Energie2
faktúra 20160030026 13.10.2016 Energie2
faktúra 20160030391 13.10.2016 Energie2
faktúra 20160429 12.10.2016 STAVMAT
faktúra 8670066544 10.10.2016 ZVAK
faktúra 8670066545 10.10.2016 ZVAK
faktúra 408/2016 07.10.2016 3WSlovakia
faktúra 0789367679 07.10.2016 Slovak Telekom
faktúra 8789288286 06.10.2016 Slovak Telekom
faktúra 72/2016 06.10.2016 PaMservis
faktúra 20160414 05.10.2016 STAVMAT
faktúra 2016085 05.10.2016 Kontrova
faktúra 312376047 05.10.2016 Konfernet
faktúra 111609191 05.10.2016 Berendsen
faktúra 7313525858 05.10.2016 SPP
faktúra 2160026574 19.09.2016 Energie2
faktúra 2160026575 19.09.2016 Energie2
faktúra 2160026572 19.09.2016 Energie2
faktúra 1600451 29.07.2016 Gubo
faktúra 1600449 29.07.2016 Gubo
faktúra 1600424 29.07.2016 Gubo
faktúra 1600450 29.07.2016 Gubo
faktúra 1600423 25.07.2016 Gubo
faktúra 1600342 22.06.2016 Gubo
faktúra 16009 03.03.2016 R. Bobček
faktúra 8670047508 14.07.2016 ZVAK
faktúra VF20160043 07.06.2016 Obnova
faktúra 4630003839 15.02.2016 ZSE
zmluva 2016/4/008 18.04.2016 Gemma Consulting
faktúra 700160132 18.05.2016 Arriva
faktúra 20160007 04.02.2016 Ing. Cimerman
faktúra 2160023324 15.08.2016 Energie2
faktúra 8160012139 09.05.2016 Energie2
objednávka 94/2015 29.01.2016 PAULOS-DLS
faktúra 20160333 31.08.2016 STAVMAT
faktúra 1600168 02.05.2016 Gubo
faktúra 7102439981 11.01.2016 ZSE
faktúra VF20160012 14.03.2016 Obnova
faktúra 20160360 14.09.2016 STAVMAT
faktúra 7180791046 12.04.2016 ZSE
faktúra 1600347 22.06.2016 Gubo
faktúra 0082016 02.03.2016 F. Kačkovič
faktúra 8670047507 14.07.2016 ZVAK
faktúra 600280004 07.06.2016 Slovenská pošta
faktúra 6430002376 15.02.2016 ZSE
faktúra 2016/162 20.07.2016 Bega
faktúra FA398/2016 13.05.2016 Limestone
faktúra 7468460499 04.02.2016 ZSE
faktúra 1041602037 12.08.2016 Brantner
faktúra 16-05-001 09.05.2016 Aluprojekt
faktúra 1600004 20.01.2016 Gubo
faktúra 111608089 05.09.2016 Berendsen
faktúra 20160026 29.04.2016 Gasprojekt
faktúra 7102439983 11.01.2016 ZSE
faktúra 1041600513 14.03.2016 Brantner
faktúra 1040602301 16.09.2016 Brantner
faktúra 111602711 12.04.2016 Berendsen
faktúra 16021 21.06.2016 Bobcek
faktúra 20160167 01.03.2016 Disig
faktúra 00770/2016 14.07.2016 Brantner
zmluva 294/2016 01.06.2016 NSK
faktúra 6430002380 12.02.2016 ZSE
faktúra 2160020053 20.07.2016 Energie2
faktúra 111603830 13.05.2016 Berendsen
faktúra 201624 02.02.2016 AAAGEODET
faktúra 8670050542 11.08.2016 ZVAK
faktúra 7190767671 09.05.2016 ZSE
faktúra 1600003 20.01.2016 Gubo
faktúra 7228724323 05.09.2016 SPP
faktúra VF20160020 28.04.2016 Obnova
faktúra 111509593 11.01.2016 Berendsen
faktúra 16011 14.03.2016 R. Bobček
faktúra 1040602302 16.09.2016 Brantner
faktúra 16014 11.04.2016 Rudolf Bobček
faktúra 1162204350 20.06.2016 Sevt
faktúra VF20160009 01.03.2016 OBNOVA
zmluva 778/2016 20.10.2016 ÚVSR
faktúra 700160197 12.07.2016 ARRIVA
vystavená faktúra 20160004 06.06.2016 Západosl. distribučná
faktúra 6430003821 12.02.2016 ZSE
faktúra 16028 19.07.2016 Bobček
faktúra 7102515619 12.05.2016 ZSE
dodatok k zmluve 1/2016 09.02.2016 Brantner
faktúra 8670050543 11.08.2016 ZVAK
faktúra 7170823373 09.05.2016 ZSE
faktúra 7468434286 18.01.2016 ZSE
faktúra 312371703 05.09.2016 Konfernet
faktúra 7102506668 26.04.2016 ZSE
faktúra 5781026463 07.01.2016 Telekom
faktúra 5782859512 09.03.2016 SlovakTelekom
faktúra 2160026573 19.09.2016 Energie2
faktúra 1041600783 11.04.2016 Brantner
faktúra 700160163 20.06.2016 Arriva
faktúra 2160016878 15.06.2016 Energie2
faktúra VF20160008 01.03.2016 OBNOVA
dodatok k zmluve 20.10.2016 Dátové centrum obcí a miest
faktúra FV1600410 12.07.2016 ARCDesign
faktúra 1600305 06.06.2016 Gubo
faktúra 700160032 12.02.2016 ARRIVA
faktúra 2160020052 18.07.2016 Energie2
faktúra 7121159669 10.05.2016 ZSE
faktúra 2016007 02.02.2016 PAULOS-DLS
faktúra 1787504608 09.08.2016 Slovak Telekom
faktúra 00487/2016 09.05.2016 OLYMP
faktúra 7273468896 15.01.2016 SPP
faktúra 2016076 06.09.2016 Kontrova
faktúra 2016001242 26.04.2016 KEO
faktúra 9780948586 07.01.2016 Telekom
faktúra 4782786404 09.03.2016 Slovak Telekom
objednávka 15.11.2016 Gubo
faktúra 700160264 22.09.2016 Arriva
faktúra 1041600782 11.04.2016 Brantner
faktúra 201658 14.06.2016 AAGEODET
faktúra 1600059 01.03.2016 GUBO
zmluva 31.08.2016 VIATELL
faktúra FA614/2016 08.07.2016 Limestone
faktúra 1600306 06.06.2016 Gubo
faktúra 1041600220 11.02.2016 Brantner
faktúra 2160020051 18.07.2016 Energie2
faktúra 1600256 12.05.2016 Gubo
faktúra 111600671 02.02.2016 Berendsen
faktúra 8787428110 09.08.2016 Slovak Telekom
vystavená faktúra 20160003 06.05.2016 Západosl. distribučná
faktúra 7454017018 17.01.2016 SPP
faktúra 0788435526 07.09.2016 Slovak Telekom
faktúra 20160378 25.04.2016 LIMPO
faktúra 2015110 04.01.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 7111364530 09.03.2016 ZSE
faktúra 1041600838 11.04.2016 Brantner
faktúra 2160016944 13.06.2016 Energie2
faktúra 1600058 01.03.2016 GUBO
faktúra 2016268 08.07.2016 Limestone
faktúra FA496/2016 06.06.2016 Limestone
faktúra 8670002241 11.02.2016 ZVAK
faktúra 2160020082 18.07.2016 Energie2
faktúra 20160013 11.05.2016 APK Košnar a Cápa
faktúra 7223572305 02.02.2016 SPP
faktúra 2016067 09.08.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 5784718943 06.05.2016 Slovak Telekom
faktúra 1041503577 14.01.2016 Brantner
faktúra 0788358225 07.09.2016 Slovak Telekom
faktúra 1600197 20.04.2016 Gubo
zmluva 18.02.2016 GEMMA CONSULTING
faktúra 7111364529 09.03.2016 ZSE
faktúra 1783787694 07.04.2016 Slovak Telekom
faktúra 5783709283 07.04.2016 Slovak Telekom
faktúra 21600016943 13.06.2016 Energie2
darovacia zmluva 04.03.2016 PARADISO INDIA
faktúra 7786575979 07.07.2016 Slovak Telekom
faktúra 7160100423 03.06.2016 Primabanka
faktúra 8670002240 11.02.2016 ZVAK
zmluva 20.07.2016 Obec Dvory nad Žitavou
faktúra 1041601091 11.05.2016 Brantner
faktúra 2016009 02.02.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 7313484531 02.08.2016 SPP
faktúra 3784638702 06.05.2016 Slovak Telekom
faktúra 1041503576 14.01.2016 Brantner
faktúra 8601077038 07.09.2016 LECHEQUEDEJEUNER
zmluva ZNR12142015111 18.04.2016 EnviPak
zmluva 08.03.2016 Grandiflora
faktúra 7180783089 08.03.2016 ZSE
faktúra 34/2016 07.04.2016 PaM servis
faktúra 2160016942 13.06.2016 Energie2
zmluva 02.03.2016 MP Profit
faktúra 20161104 07.07.2016 SOP
faktúra 6300230033 02.06.2016 SPP
faktúra 9781862829 10.02.2016 Slovak Telekom
zmluva 1/2016 k 5a/2011 12.07.2016 Brantner
faktúra 7160842924 01.05.2016 ZSE
faktúra 312341600 01.02.2016 Konfernet
zmluva 04.11.2016 Dôvera
faktúra 111607082 02.08.2016 Berendsen
faktúra VF20160032 05.05.2016 Obnova
faktúra 1041503548 14.01.2016 Brantner
zmluva 27-2016 08.09.2016 Ing. J. Farkašová
zmluva 18.04.2016 MUDr. Bilišičová
faktúra 1600110 30.03.2016 Gubo
faktúra 7180783090 08.03.2016 ZSE
faktúra 111601675 07.04.2016 Berendsen
faktúra 1041601406 13.06.2016 Brantner
faktúra 2016180547 29.02.2016 NiSSR
faktúra 4786499443 06.07.2016 Slovak Telekom
faktúra 2016047 02.06.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 9781942385 10.02.2016 Slovak Telekom
faktúra 160100044 24.08.2016 Grandiflora
faktúra 8670027637 01.05.2016 ZVAK
faktúra VF16001 01.02.2016 R. Broskovic
dodatok k zmluve 30.11.2016 Slovak Telekom
faktúra 312367402 01.08.2016 Konfernet
faktúra 20160039 04.05.2016 Ing. Cimerman
faktúra 8570093798 14.01.2016 ZVS
zmluva 01.05.2016 Kalina
faktúra 2016048 08.09.2016 Ing. J. Farkašová
faktúra 700160094 15.04.2016 ARRIVA
faktúra 7016650117 23.03.2016 ZVAK
faktúra 8670007988 08.03.2016 ZVAK
faktúra 7458676426 06.04.2016 ZSE
faktúra 1041601407 13.06.2016 Brantner
faktúra 5100001851 25.02.2016 SPP
faktúra 312363120 06.07.2016 Konfernet
faktúra 111604951 02.06.2016 Berendsen
faktúra 700160021 09.02.2016 ARRIVA
faktúra FV1600431 22.08.2016 ARC
faktúra 8670027638 01.05.2016 ZVAK
zmluva 1110789 29.01.2016 Energie2
faktúra 2016037 04.05.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 8570093799 14.01.2016 ZVS
faktúra 201617387 09.09.2016 RAABE
faktúra 8670020421 13.04.2016 ZVAK
faktúra 7278505579 02.03.2016 SPP
faktúra 8670007989 08.03.2016 ZVAK
faktúra 312350164 04.04.2016 Konfer
faktúra 2016127 13.06.2016 VIAPRO
faktúra 160100002 24.02.2016 Grandiflora
faktúra 111606002 04.07.2016 Berendsen
faktúra 312358839 01.06.2016 Konfer
faktúra 7401228702 08.02.2016 SPP
faktúra 200160233 19.08.2016 Arriva
faktúra 8160012144 09.05.2016 Energie2
faktúra 00037/2015 28.01.2016 Olymp
faktúra 312354462 04.05.2016 Konfernet
faktúra 216710065 11.01.2016 Webglobe
faktúra 1610221 18.03.2016 Slovgram
faktúra 8670058675 12.09.2016 ZVAK
faktúra 8670020420 13.04.2016 ZVAK
vystavená faktúra 20160001 01.03.2016 Západoslovenská distribučná
faktúra VF16014 07.03.2016 R. Broskovics
faktúra 2016028 04.04.2016 JUDr. Kontrová
faktúra 0785645175 08.06.2016 Slovak Telekom
faktúra 1560002261 23.02.2016 Centrum polygrafických služiem
faktúra 2016058 04.07.2016 JUDr. Kontrová
faktúra VF16050 30.05.2016 Bomit
faktúra 7901040874 08.02.2016 SPP
faktúra 16029 18.08.2016 Bobček
faktúra 8160012142 09.05.2016 Energie2
faktúra 11/2016 28.01.2016 PaM servis
faktúra 111603830 03.05.2016 Berendsen
faktúra FAP000012/2016 11.01.2016 Profesionalny register
faktúra 700160063 17.03.2016 ARRIVA
faktúra 8670058676 12.09.2016 ZVAK
faktúra VF20160022 12.04.2016 Obnova
vystavená faktúra 20160002 04.04.2016 Západoslovenská distribučná
faktúra 7468508143 04.03.2016 ZSE
faktúra 7308417253 04.04.2016 SPP
faktúra 8785567712 08.06.2016 Slovak Telekom
faktúra 2161104023 22.02.2016 SOZA
faktúra 6300230033 04.07.2016 SPP
faktúra 89948302 30.05.2016 Poradca
faktúra 7901040870 08.02.2016 SPP
faktúra 2160023565 16.08.2016 Energie2
faktúra 8160012140 09.05.2016 Energie2
zmluva 26.01.2016 APK Košnar a Cápa
faktúra 7121125149 11.01.2016 ZSE
faktúra 16031501 16.03.2016 MP Profit
faktúra 350/2016 12.09.2016 3WSlovakia
faktúra VF20160018 12.04.2016 Obnova
faktúra 2016042 24.06.2016 Ing. Farkasová
faktúra 21603596 03.03.2016 RAABE
faktúra 1041601699 14.07.2016 Brantner
faktúra 8670036035 08.06.2016 ZVAK
faktúra 452015 16.02.2016 KOPYR
faktúra 53/2016 01.07.2016 PaM servis
faktúra 6001651610 26.05.2016 VUB
faktúra 7901040873 08.02.2016 SPP
faktúra 2160023563 16.08.2016 Energie2
faktúra 8160012141 09.05.2016 Energie2
faktúra 02/2016 26.01.2016 Cápa Juraj
faktúra 20160281 26.07.2016 VDD STAV-MAT
faktúra 7102439982 11.01.2016 ZSE
faktúra 2016 16.03.2016 Ing. F. Baranovič
darovacia zmluva 08.09.2016 Miškovič
faktúra 7180791047 12.04.2016 ZSE
faktúra 16700187 23.06.2016 RVC
faktúra 312345863 03.03.2016 Konfernet
faktúra 1041601757 14.07.2016 Brantner
faktúra 8670036036 08.06.2016 ZVAK
faktúra FA032/2016 15.02.2016 Limestone
zmluva 307/2016 11.07.2016 NSK
zmluva 19-2016 24.05.2016 Farkasova
faktúra 99756822 08.02.2016 Poradca
objednávka 23.05.2016 Gubo
faktúra 2160023564 16.08.2016 Energie2
faktúra 8160012143 09.05.2016 Energie2
zmluva 1/Nz/2016 29.01.2016 Zapadoslovenska distribucna
faktúra 6300230033 03.05.2016 SPP
faktúra 7102439980 11.01.2016 ZSE
faktúra 5916008691 15.03.2016 Poradca podnikateľa
faktúra 51700271 13.09.2016 Nomiland
faktúra 7131016094 12.04.2016 ZSE
faktúra 2016019 03.03.2016 JUDr. Kontrová