Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva