Oznam - rozhodnutia na daň

Úradná tabuľa

 

OZNAM

 

 

 

Oznamuje občanom obce, že sú pripravené rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.

 

Uvedené dane a poplatky sa dajú platiť na obecnom úrade v pracovné dni v čase úradných hodín.